dimarts, 27 de febrer de 2018

RESUM ASSEMBLEA ESCOLES VERDES

El dia 30 de gener vam celebrar l'assemblea d'Escoles Verdes amb els Delegats Ambientals de cada curs. Seguidament es presenta un resum.Acords ASSEMBLEA ESCOLES VERDES (30-1-18)
Seguidament passem a enumerar els acords presos sobre possibles accions i alguns punts de millora/propostes que creiem oportú introduir a partir de la darrera assemblea:

Reduir/reciclatge a l’aula:

 • Posar un llistat, al costat de les papereres, amb allò que es pot tirar a cada color (alumnes de 5è).
 • Revisar que totes les papereres tinguin els cartells i imatges amb allò que cal tirar a dins (alumnes de 5è).
 •  De manera puntual, enviar un correu electrònic a les famílies recordant la importància de portar embolcalls reutilitzables per generar menys residus i agraint la seva col·laboració.
 • Reduir el mal ús dels folis de les llibretes. Es pot ratllar (tatxar) si ens equivoquem i, en cas de no poder aprofitar el full, podem posar els folis amb errades a la safata de reutilitzables (tutores).
 • Recordar que al passadís de dalt i de baix hi ha paperera per a l’orgànic (tutores).
 Els grups conclouen el debat dient que:

 • La majoria de nens/es reciclen correctament i porten embolcalls reutilitzables (estadística).
 •  Cal que pensem on va allò que volem tirar abans de posar-ho a la paperera. Podem preguntar en cas de dubte als nens/es de l’ecobrigada o a les mestres.
Per tancar aquest bloc es va calcular el percentatge per saber quins  grups havien generat menys residus a l’aula fent un bon ús dels envasos reutilitzables. Van ser els grups de 1r, 2n i 5è els que van rebre el distintiu de la 3-R (Es va donar a la celebració del dia de l’arbre.

Respecte als punts tractats, la Comissió d’Escoles Verdes:

 • Valora com a positiu el treball que fan els nens/es de P3, P4 i P5 i considera que cal tenir en compte la col·laboració d’aquests alumnes i de les famílies. Així que a partir d’aquest segon trimestre també podran rebre el distintiu de la 3-R.
 •  Creu necessari que el tutor acompanyi a l’Eco-brigada quan s’inicia la tasca.
·       Esmorzars saludables:
Les propostes per conscienciar de la importància d'un esmorzar saludable són:

 •  Fer receptes  i després menjar-s’ho per esmorzar: Macedònia, brotxetes, suc de taronja...(opcional). En cas que es faci alguna activitat, cal informar a la coordinadora d’E.V i es posarà a la memòria del programa “Fruita a l’Escola”.
 •  Fer fotos als esmorzar saludables dels nens/es i tenir-les com a mostra per donar idees a les famílies a l’hora de preparar l’esmorzar. Seran els nens i nens de 2n (tercer trimestre), 4t (segon trimestre) i 6è (primer trimestre) els que tindran aquesta tasca i penjaran les imatges al bloc de l’escola.
 •  Elaborar una definició per explicar què és un esmorzar saludable (tutors i alumnes, opcional).
 • Nomenar un encarregat que un dia a la setmana anoti a la taula els esmorzars saludables i posteriorment faci una petita reflexió davant del grup (tutors, opcional).
 La majoria dels grups conclouen el debat dient:

 • Cal cuidar l’alimentació menjant variat i sense llaminadures.
 • La majoria dels companys/es porten esmorzars equilibrats i saludables.

·        Dia de l’arbre:
Propostes per a l'organització del Dia de l'arbre:

 •      La Mònica farà la presentació i doni: Els distintius de la 3-R i els cartells amb els noms dels arbres.
 •     Previament a la celebració, cada nen/a escriurà el seu nom en una tira de paper blanc i el decorarà.   Un cop repartits els cartells cada grup-classe anirà cap al seu arbre, penjarà el cartell amb el nom de   l’arbre i també les tires de paper amb els seus noms.

rropostes per a fer al llarg del curs:
§  Abraçar l’arbre.
§  Escriure-li/dir-li paraules boniques i penjar-les.
§  Escriure i penjar desitjos.
§  Decorar l’arbre amb coses boniques.
§  Penjar els noms en diferents idiomes.
§  Fer un poema per a l’arbre o un Haiku.
§  Maniqui challen.
§  Fer el nom amb el cos dels nens/es.
§  Fer una classe de música sota l’arbre: cançons i danses.
§  Anar a llegir un cop per setmana.
§  Anar a esmorzar sota l’arbre.
§  Estudiar l’arbre i les seves característiques.
§  Explicar als altres cursos aquells trets més significatius de l’arbre que ens ha tocat.
§  Cuidar-los.
§  Fer galetes amb forma d’arbre i berenar.
§  Dibuixar els arbres i fer una exposició.
§  Sortir pel poble a veure si trobem l’arbre en un altre entorn.
§  Mirar de saber quants anys tenen.

          Respecte als punts tractats la Comissió d’Escoles Verdes:
o   Informa que cal fer una mà de vernís als cartells.
o Proposa dedicar una tarda (segona quinzena de maig) al treball d’algunes de les propostes fent tallers o espais on es puguin dur a terme algunes d’aquestes activitats.

GRÀCIES pel temps dedicat i per la vostra col·laboració!!!
LA COMISSIÓ D’ESCOLES VERDES.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada